Winter-times

site aangepast op: zondag 03 juli 2011 22:07

Uitvallers per dag

Op deze pagina voorlopig alleen een overzicht van het aantal wandelaars per jaar en het percentage uitvallers per dag. Absoluut aantal deelnemers in 2007 erg laag vergeleken met voorgaande jaren. Wel is het percentage uitvallers lager dan normaal. (eerdere jaren)

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Inschrijvingen

43.450 42.270 48.630 47.500   43.911 41.545 40.219 43.003
Nainschr 0 0 0 0   3.093      

Niet opgekomen

4.322 4.099 4.615 4.002   2.192 1.888 1.810 1.910

------- -------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

--------

Totaal deelnemers

39.128 38.171 44.015 43.498 44.638 44.812 39.657 38.409 41.093

======

======

======

======

======

======

======

======

======

Gestart dinsdag

38.432 37.505 43.141 43.206 44.638 44.812 39.657 38.409 41.093

Uitvallers dinsdag

438 385 1.021 1.880 834 827 685 825 1.114

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Finish dinsdag

37.994 37.120 42.120 41.326   43.985 38.972 37.584 39.979

% uitvallers dinsdag

1,14% 1,03%       1,85% 1,73% 2,1% 2,7%

======

======

======

======

======

======

======

======

======

Gestart woensdag

37.994 37.120   41.326   43.985 38.972 37.584 39.979

Uitvallers woensdag

1.610 1.726   1.851 2.339 1.805 1.615 1.561 1.925

-------

-------

--------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Finish woensdag

36.384 35.394   39.475 41.465 42.180 37.357 36.023 38.054

% uitvallers woensdag

4,19% 4,60%       4,03% 4,14% 4,1% 4,7%

======

======

======

======

======

======

======

======

======

Gestart donderdag

  35.394   39.475 41.465 42.180 37.357 36.023 38.054

Uitvallers donderdag

  1.087   932 1.289 1.066 885 926 1.051

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Finish donderdag

  34.307   38.543 40.176 41.114 36.472 35.097 37.003

% uitvallers donderdag

          2,53% 2,37% 2,4% 2,6%

======

======

======

======

======

======

======

======

======

Gestart vrijdag

  34.307   38.543   41.114 36.472 35.097 37.003

Uitvallers vrijdag

  288   318 465 408 319 663 515

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Finish vrijdag

  34.019   38.225 39.711 40.706 36.153 34.434 36.488

% uitvallers vrijdag

          0,99% 0,87% 1,7% 1,3%

======

======

======

======

======

======

======

======

======

Totaal gestart

  37.505   43.206 44.638 44.812 39.657 38.409 41.093

Totaal uitvallers

  3.396   4.981 4.927 4.106 3.504 3.975 4.605

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

-------

Totaal gefinished

  34.109   38.225 39.711 40.706 36.153 34.434 36.488

% uitvallers totaal

  9.3%   11.5% 11.0% 9,16% 8,84% 10,3% 11,2%

======

======

======

======

======

======

======

======

======

 

Headline 3

insert content here